ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 20 NİSAN’DA KARAMANDAYIZ!

Laikliğe Çağrı Birlikteliği’nin diğer bileşenleri ile başvuruda bulunduk: Ensar Vakfı ve KAİMDER kapatılmalıdır!
18 Nisan 2016
İKD MÜCADELE AJANDASI
19 Nisan 2016
Tümü

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 20 NİSAN’DA KARAMANDAYIZ!

Çocuklara fiziksel şiddet ve cinsel istismar haberlerine yenilerinin eklendiğini ve bu rakamların artık başa çıkılamayacak boyutlara vardığını görüyoruz.

Karaman’da ailelerin çocuklarını dini eğitim almaları amacıyla emanet ettiği, hiçbir yasal dayanağı olmayan, bu nedenle de herhangi bir denetime tabi olmayan vakıf evlerinde yaşanan cinsel istismar bunlardan sadece birisidir.

Bu evlerin ait olduğu vakıflar, dernekler sanki olayın dışındaymış ve sanki bu işte hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi mağdurların yanında davaya müdahil olma cüretini göstermektedirler. Oysa ki, Ensar Vakfı, KAİMDER gibi kurumlar bu suçların iştirakçisidirler, asli failidirler. Bu kurumların yetkilileri de aynı suçtan yargılanmalıdır ve bu kurumlar derhal kapatılmalıdır!

Çocukların cinsel ve fiziksel istismarı toplumsal bir sorundur. Biz bugün çocuklarımıza sahip çıkmazsak, yaşanan bu yozlaşma gelecek nesillere bırakacağımız kötü bir mirasa dönüşecektir. Aydınlık bir gelecek için İlerici Kadınlar Derneği (İKD) olarak çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.

İKD olarak, Karaman’da açılan bu davanın takipçisi olacağız. Çocuklarımızın yıllarca istismar edilmesine göz yumarak, suçu örtbas etmeye çalışarak, failleri koruyarak suça iştirak edenlerin ortaya çıkarılması ve yargılanmaları için uluslararası sözleşmelerin ve yasaların verdiği tüm hakları kullanacağız.

Artık hiç kimse bir çocuğa bırakın dokunmayı, kötü gözle bakmaya dahi cesaret etmemelidir!

Bu nedenle 20 Nisan 2016 günü Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak Utanç Davası’nın duruşmasına katılacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyor ve destek için saat 09.00’da Karaman Adliyesi önüne çağırıyoruz. 

 

#LaiklikİçinKadınlarMücadeleye

ekvador2