MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VEREN YASA GERİ ÇEKİLMELİDİR

CİHAT DEĞİL BİLİMSEL EĞİTİM İSTİYORUZ!
27 Temmuz 2017
İKD üyesi eğitimciler Aydan Güner ve Ela Basa ile yeni müfredatı değerlendirdik…
1 Ağustos 2017
Tümü

MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VEREN YASA GERİ ÇEKİLMELİDİR

Uzun zamandır AKP iktidarının gündeminde olan, din adamlarına nikah kıyma yetkisi verilmesine dair yasa meclise sunuldu. Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı adıyla meclise sunulan tasarıda, il ve ilçe müftüleri evlendirme memurları arasına eklenecek, müftülerin yetki vereceği imamlar da nikah kıyabilecek. AKP’li yıllar boyunca yapılan değişiklikler medeni kanun ile kadınların kazandıkları hakları tek tek ortadan kaldırılmaktadır. 2015 yılında Anayasa Mahkemesi, resmi nikah kıymadan dinî nikah kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesini iptal etti. Ardından çocuk istismarlarında rıza yaşının 12’ye düşürülmesine dair düzenleme gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl çocuk istismarcılarına evlilik yapmak koşulu ile örtülü af getiren yasa meclise sunuldu, tepkilerin ardından yasa geri çekildi. Bütün bunların uzantısı olarak müftülere nikah yetkisi verilmesi sosyal yaşamın ve aile hukukunun dini referanslarla şekillendirmeye dönük uygulamalardır. Bu anlayış çocuk yaşta evlilikleri yaygınlaştırmaktadır, bu anlayış birden fazla kadınla evliliğin önünü açmaktadır, medeni kanunda kadınlara tanınan hakları hiçe saymaktadır, kadınların boşanma hakkının ve mirastan eşit pay alma hakkının gaspına kapı açmaktadır.
Tasarıda ayrıca, sağlık personelinin takibi dışında gerçekleşen doğumların sözlü bildirimi öngörülmektedir. Bu düzenleme çocuk yaşta gerçekleşen doğumların tespitini zorlaştıracak, sorumlular cezasız kalacaktır.
AKP, adım adım medeni kanun yerine şer-i hukuku sosyal yaşamda hakim kılmaya çalışmaktadır. Kadınların haklarına dönük saldırı niteliği taşıyan yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir.
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ