İKD MYK Üyesi Ela Basa Yazdı: AKP Türkiyesi’nde Eğitim
15 Ağustos 2017
Cihatçı eğitimi temel alan yeni eğitim müfredatı geri çekilsin!
26 Ağustos 2017
Tümü

CİHATÇI EĞİTİME HAYIR!

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren 1.,5. ve 9. sınıflarda 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ise bütün sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan yeni müfredat bir oldubitti ile hayata geçirilmeye çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredat bakanlığın iddia ettiği gibi ilgili kurum, öğretmen ve velilerin önerileri doğrultusunda son haline getirilmemiş, bütün itirazlara kulaklar kapatılarak biz velilere dayatılmak isteniyor.

Yeni müfredat değişikliği bilimsel eğitimi tamamen ortadan kaldırıyor!
“Sadeleştirme” ve “basitleştirme” gerekçesi öne sürülerek yeni müfredatta doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat derslerini hedef alınıyor!
Eğitim müfredatının bilimle, bilimsel bilgi ve gerçeklerle bağını koparmak ve bilim dışı akımlara alan açmak geleceğimizi tehlikeye atıyor!

Amaç laikliği tamamen ortadan kaldırmak!
AKP’nin eğitimde ”dindar ve kindar nesiller yetiştirmek” hedefi ile başlattığı dönüşümün bir uzantısı olarak gündeme gelen yeni eğitim müfredatı şeriat esaslarını merkeze koyarak laik anlayışı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Eğitim sistemi adım adım bilimsel içerik ve laiklik kavramlarından arındırılırken, müfredat baştan aşağı gerici argümanlarla doldurulmuştur.

Okullarımız medreseye dönüştürülüyor!
Cihad kavramı temel ibadetler başlığı altında ders programında yer almış, evrim teorisi ise biyoloji ders programlarından çıkartılmıştır. Müfredat kapsamında Cumhuriyetin ilk dönemlerine daha az yer verilirken, Osmanlıcı bir anlayış geniş bir yer tutmuştur. Değerler eğitimi adı altında bütün derslerde din eğitimi yapılması hedeflenmiştir.

Kadınlar görev başına!
Eğitim müfredatında yapılan değişikliklerin amacı oldukça açık ve nettir. Bugünün Türkiye’sinde emekten ve aydınlıktan yana olan bütün ilerici kadınlar yeni müfredata karşı daha güçlü bir itirazı dillendirmeli örgütlü mücadeleyi büyütmelidir.

Okullarımızın İmam Hatipleştirilmesine İZİN VERME!
Laikliğin adım adım tasfiye edilmesine İZİN VERME!
Çocuklarımızın Ensar Vakfına teslim edilmesine İZİN VERME!
Çocuklarımızın El Kaideci, IŞİD’ci olmasına İZİN VERME!
Okulların gerici vakıfların insafına terkedilmesine  İZİN VERME!
Eğitimin piyasalaşmasına İZİN VERME!
Geleceğimizin karartılmasına İZİN VERME!

Eşit, parasız ve bilimsel eğitim için, laik, özgür aydınlık bir ülke için AYAĞA KALK!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ