Cihatçı eğitimi temel alan yeni eğitim müfredatı geri çekilsin!

CİHATÇI EĞİTİME HAYIR!
23 Ağustos 2017
Eğitimci Aydan Güner Çetintürk yazdı: “PROJE OKUL” İMAM HATİPLEŞMENİN YENİ ADI MI?
11 Eylül 2017
Tümü

Cihatçı eğitimi temel alan yeni eğitim müfredatı geri çekilsin!

ikd-logo

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanacağı açıklanan yeni müfredat bilimsellikten uzak, laik anlayışı yoksayan bir çerçevede hazırlanmıştır. Hazırlanan yeni müfredatın pilot uygulaması yapılıp bilim insanları, eğitimciler, veliler ve uzmanlarca izleme, inceleme ve değerlendirilmesi yapılmadan uygulanması bilimsel ve pedegojik açıdan sakıncalıdır.

Cihat kavramlarının derslere konu edilmesi ve ibadet gibi aktarılması, mezhepçi, ümmetçi bir bakış
açısıyla din derslerinin ağırlığının arttırılması, bilimsel teorilerin müfredat dışı bırakılması mevcut
yasal düzenlemelere de aykırılık teşkil etmektedir:
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. Maddesinde “Türk Milli Eğiminde laiklik esastır.”

denilmiş, 13. Maddesinde bilimsellik esasına yer verilmiştir. Yenilik adı alnda yapılan değişiklikler
bu kanunun amacına ve temel aldığı ilkelere tümden aykırıdır.

Açıklanan yeni müfredat kapsamı bilimsel ve laik eğitim modeline aykırı olduğu için bu müfredat
programının geri çekilmesini talep ediyorum

* işaretli alanlar zorunludur