LGS YERLEŞTİRMELERİ VE EĞİTİM
31 Temmuz 2018
SÖYLEŞİ: Eğitimde Gericileşme ve Karma Eğitim Tartışmaları
26 Eylül 2018
Tümü

KARMA EĞİTİME DOKUNMAYIN

UYARIYORUZ!

KARMA EĞİTİME DOKUNMAYIN…

Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde değişiklikle “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi  kaldırıldı.

AKP iktidarının her alanda süren ve en belirgin biçimde kendini eğitim alanında gösteren gerici adımlarına dün itibariyle bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ülkemizdeki müfredat bilimsellikten tamamen uzaklaşırken eğitim düzeyinin ve yaşamının çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmekle ilgisi kalmamıştır. Cihatçı eğitim müfredata dahil edilirken, gerici kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara sokulurken, piyasa kurallarına bağlanmış eğitim neredeyse bir hak olmaktan çıkarılmışken, kız çocuklarına başörtüsü uygulaması anaokullarına kadar inmişken, şimdi de liselerde karma eğitimin ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygulama  bu saldırılara eklenmiş oldu.

AKP’nin artık bir dayatma halini alan, yetkililerin dahi savunamadıkları bu  gerici uygulamaları  kabul etmeyeceğiz.

Yetkilileri uyarıyoruz!

Sizler, okul kapılarında uyuşturucu ticaretini engelleyeceğinize, piyasaya göre değil bilim kurallarına göre eğitimi düzenleyeceğinize, öğretmen, öğrenci ve veli arasında sağlıklı bağ kuracağınıza, çocuklarımızı bir birinden ayırıyor, öğretmen ve öğrenciler arasında düşmanlık yaratıyor, velileri birer müşteriye dönüştürüyor, bilimsel aklı ortadan kaldırıyorsunuz.

Dünya sıralamasında eğitim kalitesinin neredeyse en sonlarda yer alan ülkemizin geleceğini karartıyorsunuz.

Gericiliğinizle biz ilerici kadınlar baş etmesini biliriz!

Laik, bilimsel ve parasız bir eğitim mücadelemizi kazanacağız….

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

11.09.2018