KADINLARIN SESİ EYLÜL SAYISI YAYINLANDI
26 Eylül 2018
İKD 2.Olağan Genel Kurul Konferansı Sonuçlandı; KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ, ÖRGÜTLENECEĞİZ!
23 Aralık 2018
Tümü

İKD 2. OLAĞAN GENEL KURUL KONFERANSI TOPLANIYOR

YOKSULLUĞA, SÖMÜRÜYE, GERİCİLİĞE MAHKUM DEĞİLİZ!

Ülkemizde 24 Haziran seçimleriyle birlikte ilan edilen yeni rejim, faturasını emekçilerden çıkardığı bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Söz konusu kriz artık ülkemizdeki sermaye düzeninin özelliklerinden biridir. Bu durum esas olarak ve en fazla emekçi kesimlerin hayatını karartmaktadır.

İktidarın önlemler paketi, sermayenin kar oranlarını gözetirken zengini zenginleştiren, yoksulu ve emekçiyi yoksullaştıran politikalarla sömürüyü büyüterek eşitsizlikleri de arttırmaktadır.

Krizi fırsata çevirmek için patronların izlediği politikalar bir yandan işten çıkarmalar ve düşük ücretlerle emekçilere dönük saldırıyı arttırırken, diğer yandan sosyal hakların tamamen gaspını da beraberinde getirmektedir.

Sermaye düzeninin krizleri bütün emekçileri vururken, en fazla etkilenen kesim kadınlardır. AKP iktidarının kamu kaynaklarını kısmaktan söz etmesi tamamen emekçi kadınların hayatına vurulacak olan darbedir. Kamu hizmeti olması gereken, kadının üretimin ve toplumsal yaşamın parçası olmasının güvencesi olan kreşlere, bakımevlerine kısmi bütçenin bile ayrılmaması anlamına gelen bu “önlem” daha fazla piyasalaşma, emekçi kadınlar için daha ağır yük anlamına gelmektedir.

Bir yandan nitelikli işgücü içerisinde ilk işten çıkarılanlar kadınlar olurken, diğer yandan esnek ve kayıt dışı istihdam, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma kadınların payına düşmektedir.

Bütün bunlarla birlikte, AKP iktidarı tarafından dayatılan ve 16 yıldır kesintisiz sürdürülen gerici politikalara eşlik eden yoksullaşma, emekçi kitleler içerisinde kadınlar için çok daha ağır yaşam koşullarını da beraberinde getirmektedir. Kadına yönelik şiddeti besleyen gericilik, krizle birlikte çok daha büyük bir karanlık demektir.

Faturası emekçilere kesilmeye çalışılan bu krizin arkasında yatan ise, ülkemizin emperyalizme bağımlılığından başka bir şey değildir.

16 yıldır uluslararası finans kapitalin önünü sınırsız bir biçimde açan, ülkemizi yabancı sermaye için pazar ve ucuz emek cenneti haline getiren AKP iktidarıdır. Ülke kaynaklarını el birliği ile yağmalayanlar, kamu hizmetlerini ortadan kaldıranlar, emekçileri köleliğe mahkum edenler, gerici dayatmalarla toplumsal yaşamı karanlığa boğanlar işbirlikçi politikalarla da emperyalizmin saldırganlığına taşeronluk etmektedirler.

Emperyalizm işbirlikçiliği bir yandan bölgemizdeki tezgahlanan savaşlarda yüz binlerce kadın ve çocuğun katledilmesi ve evsiz yurtsuz bırakılmasından diğer yandan evlatlarımızın, kardeşlerimizin, eşlerimizin kanının pazarlanmasından sorumludur!

Toplumsal yaşamı gerici referanslara dayandırarak laikliği ortadan kaldıranlar, kadınların şiddete uğramasından ve katledilmesinden sorumludur!

Patronların çıkarlarını gözeten sermaye iktidarı, artan yoksulluğumuzun ve yoksunluğumuzun sorumlusudur!

Esnek ve güvencesiz çalışmayı allayıp pullayıp lütuf gibi önümüze sürenlerle, sosyal haklarımızı gasp etmeye çalışanlarla, bizleri gerici dayatmalarla karanlığa mahkum edenlerle, işbirlikçilerle görülecek hesabı olanlar zaman geçirmeksizin örgütlenmelidir.

İlerici, emekçi, yurtsever bütün kadınları geleceği kazanmak için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.

“Ne krizin faturasını ödeyeceğiz, ne de bize dayattıkları karanlığa mahkum olacağız!” diyen bütün kadınları İlerici Kadınlar Derneği 2. Olağan Genel Kurul Konferansı’na çağırıyoruz.

Yer: KOZZY KÜLTÜR MERKEZİ (Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi, Buket Sokak No:14, 34742 Kadıköy/İstanbul )

Tarih: 7 Ekim 2018 Pazar

Saat: 13.00