İKD 2.Olağan Genel Kurul Konferansı Sonuçlandı; KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

İKD 2. OLAĞAN GENEL KURUL KONFERANSI TOPLANIYOR
1 Ekim 2018
İlerici Kadınlar Derneği’nin Yeni Yıl Mesajı
31 Aralık 2018
Tümü

İKD 2.Olağan Genel Kurul Konferansı Sonuçlandı; KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ, ÖRGÜTLENECEĞİZ!

İKD 2. Olağana Genel Kurul Konferansı 7 Ekim Pazar Günü Kozyataı Kültür Merkezi Konferans Salonunda ”Yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe mahkum değiliz!” başlığı ile gerçekleştirildi. Konferansta yaşanan ekonomik kriz, yoksulluk ve hayat pahalılığının emekçi sınıfların yaşamına etkilerinin yanı sıra, AKP rejimi ile birlikte uygulanan gerici politikalar, çocuk istismarı, eğitimde gericileşme ve karma eğitim tartışmaları, kadına yönelik artan şiddet ve cinayetler de gündeme alındı.

Aynı gemide de aynı safta da değiliz!

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İKD Genel Başkanı Umut Kuruç ekonomik krizin faturasını emekçi sınıflara çıkarmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti. Kriz dönemlerinde kadınların hedefte olduğunu vurgulayan Kuruç, ”kriz dönemlerinde nitelikli iş gücü içerisinde ilk işten çıkarılan kadınlar olurken, diğer yandan esnek ve kayıt dışı istihdam, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma kadınların payına düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Umut Kuruç konuşmasına şöyle devam etti;

”Krizi fırsata çevirmek isteyen patronlar bir yandan işten çıkarmalarla ve ücrtleri düşürerek karlarına kar katıyor, öte yandan iktidar kriz bahanesiyle sosyal hakları buduyor, kadınların sosyal yaşama katılımı açısından kritik olan kreşler, hasta bakım merkezleri gibi neredeyese kırıntıları kalmış hizmetleri tamamen ortadan kaldırıyor, piyasalaştırıyor. Dolayısıyla sermayenin karları katlanırken emekçilere düşen yoksulluk oluyor. Bu nedenle aynı gemideyiz söylemi bir safsatadan ibarettir, aynı şekilde hepimiz kadınız aynı saftayız söylemi de bir başka safsatadır. Düzen emekçileri sindirmeye çalışırken kadınları teslim almaya çalışırken aynı gemideyiz söylemini hepimiz kadınız aynı saftayız söylemi ile perçinlemektedir.”

Taşeron sorununu çözüyoruz dediler, kadrolu taşeron sorunu yarattılar;

Ekonomik kriz ve kadınların yaşadığı sorunlara dair yapılan konuşmalarda iş yerlerinde mobing, kadınların süt izni ve doğum izinlerinin işten çıkarma gerekçesi haline getirildiği ifade edildi. Taşeron çalışma sistemini kaldırdığını iddia eden iktidarın kadrolu taşeron sorunu yarattığı belirtildi.

Gericiliğe karşı mücadele de geçtiğimiz dönem İKD çalışmaları değerlendirildi.

Konferansta Mayıs 2017- Eylül 2018 dönemini kapsayan faaliyet raporu değerlendirildi. İKD’nin gericiliğe, sömürüye ve emperyalizme karşı mücadelesinde yaptığı çalışmalar sunuldu. Faaliyet raporunun sunumunda ””Cihatçı eğitime hayır” kampanyası, ”Laiklik için kadınlar buluşuyor etkinliği”, 8 Mart etkinlikleri, kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler, çocuk istismarı konusunda yapılan paneller ve seminerler, işçi eylemleri ile dayanışma, 1 Mayıs mitingine katılım, emperyalizme karşı mücadele konferansına katılım ve diğer etkinlikler ile İKD geçtiğimiz dönem kadınların mücadele örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koydu” denildi.

Faaliyet raporunun sunulmasının ardından eğitimde gericileşmeye karşı İKD’nin mücadelesi ve yerelliklerde yürütülen çalışmalara dair konuşmalar yapıldı, önümüzde ki dönem mücadele başlıkları değerlendirildi. Örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

Yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe mahkum değiliz!

Konuşmaların ardından İKD’nin mücadele başlıkları ve çalışmaları karar altına alındı. Konferansa sunulan karar önerileri alkışlarla kabul edildi. Konferansta alınan kararlar şöyle;

1- EKONOMİK KRİZİN FATURASINI ÖDEMEYECEĞİZ;

Türkiye’nin içine sürüklendiği ekonomik kriz ile birlikte emekçi sınıfların hakları gasp edilmekte, işsizlik ve yoksulluk ile birlikte emekçiler açlığın eşiğine sürüklenmektedir. Öte yandan krizi fırsata çeviren büyük sermaye grupları ve Saray eşrafı ise lüks harcamalarına her gün bir yenisini eklemektedir. Krizin faturasını ödemeyeceğiz,örgütleneceğiz. Bu doğrultuda;

a- İlerici Kadınlar Derneği Yeni Ekonomi Programı olarak sunulan ve temel olarak emekçilerin haklarına göz diken ekonomi programını reddeder,

b- Bu program kapsamında hayata geçirilmek istenen zorunlu BES ( Bireysel Emeklilik Sigortası) uygulamasına ve kıdem tazminatının budanması girişimlerine karşı mücadele eder.

c- Ekonomik krize karşı iş yerlerinde komiteler kurmayı hedefler

d- Sınıf Tavrı’nın çağrısı ile yapılacak olan işçi kurultayında diğer emek örgütleriyle birlikte dayanışmayı büyütmeyi karar altına alır.

e- Kadınların yoğun çalıştığı sektörlerde ve işyerlerinde örgütlenme faaliyeti yürütür.

f- Yoksulluğa, pahalılığa ve zamlara karşı kampanya düzenler.

g- ”Krize karşı emekçi kadınlar sözünü söylüyor” başlığı ile emekçi kadınlar kurultayı düzenler.

ı- İşçi grevleri ve direnişlerini destekler. Son dönemde 3. havalimanında kötü çalışma koşullarına karşı ayağa kalkan inşaat işçilerini selamlar.

i- Ülkemizin adım adım emperyalizmin boyundruğuna sokulmasının ardından bugün adeta kayyum olarak atanan Mc Kinsey şirketinin ülkemizden kovulması için mücadele eder.

2-Beria Onger Kadın Akademisi hakkında karar;

Eğitim çalışmalarımızın önemli bir ayağı olarak daha öce bir dönem yaptığımız akademi çalışmamızın yeni dönem hazırlıklarına başlanacaktır.

İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Kadın Akademisi kapsamnda yeni dönem eğitim seminerlerine Kasım ayında başlamayı karar altına alır.

3- Kadına yönelik şiddete karşı mücadele hakkında karar;

İlerici Kadınlar Derneği 25 Kasım ”Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü” kapsamında Kasım ayı boyunca şiddete ve kadın cinayetlerine karşı kampanya düzenlemeyi karar altına alır. Gericilerin hedef haline getirdiği, kadına şiddetin önlenmesi konusunda yürürlükte olan 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması, boşanan ve çalışmayan kadınların önemli güvencelerinden biri olan nafaka hakkının korunması konusunda etkin faaliyet yürütür.

4- Çocuk istismarına karşı mücadele hakkında karar;

İlerici Kadınlar Derneği ülkemizde artan çocuk istismarına karşı örgütlü olduğu bütün yerelliklerde aile bilgilendirme seminerleri düzenler, çocuk istismarına karşı mücadele eder.

5- Aydınlanma konferansları hakkında karar;

İKD Gericiliğe karşı kadınların tavır almasını ve örgütlenmesini hedefleyen ‘Aydınlanma Konferanslarını, takvimlendirerek hayata geçirmeyi karar altına alır.

Karar önerilerinin oylanmasının ardından yeni dönem görev alacak olan MYK (Merkez Yönetim Kurulu) ve GYK ( Genel Yönetim Kurulu) belirlendi. Yeni seçilen 9 kişilik MYK ve 43 kişilik GYK görevine başlarken, İKD Danışma Kurulu’nun da çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.