İKD Genel Yönetim Kurulu’ndan Emekçi Kadınlar Kurultayına Çağrı

KADEM’İN İSTEDİĞİ KADINI TESLİM ALMAKTIR!
4 Ocak 2019
İKD Genel Başkanı Beria Onger’in Anısını ve Mücadelesini Yaşatacağız
14 Şubat 2019
Tümü

İKD Genel Yönetim Kurulu’ndan Emekçi Kadınlar Kurultayına Çağrı

İlerici Kadınlar Derneği Genel Yönetim Kurulu 5 Ocak Cumartesi Günü yaptığı toplantıda Türkiye’de kadın mücadelesinin öne çıkan başlıklarını ve 2019 yılı çalışma takvimini değerlendirmiştir. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin çalışan kadınlara etkileri ve milyonlarca ev kadının yaşadığı yoksullaşma dğerlendirilerek krize karşı mücadelenin öncelikli görev olduğu tespir edilmiştir. Bu doğrultuda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlamına ve tarihsel mirasına uygun bir içerikle kutlanması, emekçi kadınların kürsüsünün kurulması karar altına alınmıştır.

EMEKÇİ KADINLAR KURULTAYI TOPLANIYOR

Sömürü ve Yoksulluk Kaderimiz Değildir!

Eşit ve Özgür bir ülke Kuracağız!

Ekonomik kriz ile birlikte reel ücretlerdeki düşüş hızlanırken mesai saatleri uzamakta, işsizlik artmaktadır. Öte yandan hayat pahalılığı ve yoksulluk, emeğiyle geçinen milyonları geleceksizliğe sürüklerken, yaşamlarını günü kurtarma çabasıyla sınırlamaktadır.

Kriz koşullarında nitelikli iş gücü olarak adlandırılan kesimler içerisindeki kadınlara yine evin yolu gösterilirken, ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde güvencesiz ve çoğu zaman kayıt dışı çalışma koşullarına ilk olarak kadınlar mahkum edilmektedir.

Kadınların ev içi emekleri ise halen yok sayılmaktadır. Bugün Türkiye’de 11 milyon kadın ev kadını olarak tanımlanmakta ve işsizlik oranlarına dahil edilmemektedir. Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 31, genç kadınlar arasında işsizlik oranı yüzde 22’dir.

Ücret eşitsizliği yine çalışan kadınların önemli gündemlerinden bi

ridir. Aynı işi yapan kadın işçiler erkek işçilerden ortalama yüzde 20 daha az ücret almaktadır.

Sermayenin ucuz işgücü ihtiyacı söz konusu olduğunda güvencesiz, düşük ücretlerle istihdam edilen kadınlar, işyerlerinde ayrımcılığa ve tacize maruz kalmaktadır.

Öte yandan kamusal hizmetler tasfiye edilmekte, bu hizmetler ya birer ticari faaliyet olarak ya da kadınların asli görevi olarak dayatılmaktadır. Bu nedenle ailenin kutsanması, kadınların aile içerisinde, özellikle annelik işlevleriyle tanımlanması sermayenin ihtiyaçları açısından gerici ideolojilerin bulunmaz bir nimet olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Kadınların üretim sürecine katılmalarının önündeki en önemli engeller arasında kadına biçilen ev içi roller, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükler bulunmaktadır.

Yoksulluğu kader, eşitsizliği fıtrat olarak gören AKP iktidarı bir yandan da milyonlarca emekçiyi sadakaya mahkum etmektedir.

Kadınlar emek süreçlerine dahil oldukları oranda toplumsal yaşamda etkin olabilir, söz ve karar hakkını daha fazla kullanabilir.

8 Mart’ta emeğimizin sömürülmesine, yok sayılmasına, uzun mesai saatlerine, güvencesiz istihdam koşullarına karşı haklarımız için, yoksulluğa, pahalılığa sadakaya mahkum olmadığımızı haykırmak, eşitlikçi bir düzenin mümkün olduğunu göstermek için güçlerimizi birleştiriyoruz

İlerici Kadınlar Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınların sözünü söyleyeceği, mücadele başlıklarını değerlendireceği ”Emekçi Kadınlar Kurultayını” gerçekleştirecek, değişik sektörlerde çalışan kadınların, ev emekçisi kadınların, genç kadınların örgütlü gücü ve sesi olacaktır.

Kurultayda ele alınacak başlıklar;

1-Geçmişten günümüze kadın emeği ve kadın istihdamının dönüşümü

2-Rakamlarla Türkiye’de kadın emeği ve kadın istihdamı

3-Esnek ve güvencesiz çalışma modelleri ve kadın istihdamı

4-Ev kadınlarının durumu ve kadının ev içi emeği

5-Güncel bir mücadele başlığı olarak eşit işe eşit ücret

6-Ekonomik krizde hak gaspları ve AKP’nin Yeni Ekonomi Programı

7-Yoksullaşma, sosyal devletin tasfiyesi ve yardım politikaları kadınlara nasıl bir gelecek vaad ediyor;

8-Mikrokrediler kadınları kurtarır mı?

9-Çalışan kadınların sektörel bazda karşılaştığı sorunlar

Kurultay hazırlıkları ve kurultaya katılım için irtibat adreslerimiz:

Tel: 0545 255 35 34
E-mail: [email protected]