SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK
2 Temmuz 2019
HAREMLİK SELAMLIK KAMPLARA HAYIR!
25 Temmuz 2019
Tümü

KADIN ÜNİVERSİTELERİ GERİCİ POLİTİKALARIN UZANTISIDIR

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 zirvesi kapsamında Japonya’ya yaptığı ziyaret sonrası, kadın üniversitelerinin açılması talimatı  On Birinci Kalkınma Planı’na eklendi.

AKP iktidarı, her fırsatta karma eğitimi tartışmaya açarak, eğitim dahil her alanda gerici uygulamalarını dayatmaya devam ediyor.

Kız çocuklarının ayrı eğitim almasını ön gören okullar ve kadın üniversiteleri , kadınlara eğitim hakkının tanınmadığı dönemlerde bir ilk adım olarak açılmış, ilerleyen süreçte karma eğitimin kabul edilmesiyle birlikte dünyanın bütün ülkelerinde ayrı eğitim yapan okulların sayısı önemli oranda azalmıştır.

Japonya’da gördüğü örneklerden heyecanlanan Erdoğan’a, bu uygulamanın geçmiş dönemden kalan bir uygulama olduğunu, Japonya’nın toplumsal cinsiyet eşitliğinde son sıralarda bulunduğunu da hatırlatmak isteriz.

4+4+4 sonrası kız çocuklarının birçoğu ilköğretimden ortaöğretime geçişte eğitim hakkından mahrum bırakılırken, kadın istihdamı oranları %32 ve kadın işsizlik oranı %27 seviyesindeyken AKP’nin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirecek olan kadın üniversiteleri projesi kabul edilemez!

Toplumsal yaşamı dinsel referanslar ile yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı kadın üniversiteleri projesi ile haremlik selamlık uygulamalarına bir yenisini daha eklemek niyetindedir.

Karma eğitimin budanmasını, laikliğin ortadan kaldırılmasını, kadınların ikincil konuma itilmesini, haremlik selamlık yaşam tarzını reddediyoruz. Bugün ihtiyacımız olan kadın üniversiteleri değil, eşit, parasız, bilimsel eğitimdir.

Kadınları toplumsal hayattan dışlamaya yönelik her adımın karşısında olacağımızı belirterek, AKP iktidarının gerici politikalarına boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz!

11.07.2019

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ