İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ EKİM 2019 RAPORU
4 Kasım 2019
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR
21 Kasım 2019
Tümü

YOKSULLUK,GERİCİLİK,ŞİDDET,BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ!

Her güne bir kadın cinayeti haberi ile uyanıyoruz. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarları ve taciz, gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Kadınlar evde, sokakta, iş yerinde öldürülüyor. Hastanede doğum yaptıktan hemen sonra bıçaklanıyor, toplu taşıma araçlarında tacize uğruyor, sokakta tekmeleniyor.

Ekonomik kriz ile birlikte derinleşen sömürü, artan işsizlik ve yoksulluk, kadın düşmanı gerici politikalar, bu tablonun katmerlenmesinin temel gerekçesidir.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele, sömürüye ve gericiliğe karşı kadınların örgütlü gücü ile mümkündür. Ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak ayrımcılığı besleyen, eşitsizliği kutsayan bu düzen sorgulanmalıdır. Emekçileri, işçileri,yoksullukla terbiye edip, gericilikle esaret altına alan bu sömürü düzeni miadını doldurmuştur.

Özgürlük ve demokrasi masallarının sonuna gelinmiş, takke düşmüş kel görünmüştür. Bu düzende biz kadınlara düşen özgürlük, her türlü şiddettir, kadın cinayetleridir. Kriz koşullarında çocuklarımızın temel ihtiyaçlarından tasarruf etmektir, güvencesiz çalışmak, ucuz iş gücü olarak sermayenin kölesi olmaktır. Biz kadınlara özgürlük diye sunulan, eve kapatılmaktır, kendi hayatlarımıza dair sözümüzün ve sesimizin kısılmasıdır.

Dün özgürlük naraları atanlar bugün kadının çalışmasının caiz olmadığını vaaz ediyorlar.

Dün eğitim özgürlüğünden dem vuranlar bugün kadın üniversiteleri ile biz kadınlara düşen ayrımcılığı pekiştirmenin derdindeler.

Dün kadınların mağduriyetleri üzerinden prim yapmaya çalışanlar bugün nafaka hakkını sınırlandırıyor, kadınları her ne koşulda olursa olsun aile birliğini korumakla mükellef kılıyorlar.

Çocuk istismarcılarına affı öngören yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeye cüret ediyorlar. Ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önlemeye yönelik imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ne, sözleşme ile uyumlu olarak hazırlanan 6284 sayılı kanuna adeta savaş ilan ediyorlar.

Bu tablo kader değildir. Kadın düşmanlarına, gerici yobazlara, parababalarına, bu düzene mahkum değiliz. Çocuk istismarlarına, kadına şiddete, tacize, kadın cinayetlerine mahkum değiliz.

Eşitlikçi bir düzen, insanca bir yaşam mümkün. Değiştirmek kendi ellerimizdedir. Böyle gelmiş, böyle gitmez.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sömürüye, gericiliğe, şiddete karşı sözümüzü hep birlikte sokaklara taşıyalım.

-Nafaka hakkımıza göz dikenlere dur diyelim.

-Çocuk istismarcılarının affedilmesini öngören yasa tasarısını yırtıp atalım.

-Ayrımcılığı ve kadın düşmanlığını körükleyen gerici politikalara meydanı boş bırakmayalım.

-Mahkemelerin kadına yönelik şiddet davalarında iyi hal indirimlerini rafa kaldıralım.

-İstanbul sözleşmesini ve 6284 sayılı kanunu uygulmayanlardan hesap soralım.

25 KASIM ETKİNLİKLERİMİZ

İSTANBUL

23 Kasım Cumartesi Basın Açıklaması  Saat 17: 00,

Buluşma: Süreyya Operası Önü Bahariye, Kadıköy

24 Kasım Pazar, Saat: 12:00- 19:30, Fotoğraf Sergisi, Film Gösterimi ve Söyleşi,

Bulışma:  Nazım Kültürevi, Maltepe

İZMİR

Söyleşi: Yoksulluk, Gericilik Kıskacında Kadınlar ve Kadına Yönelik Şiddet

23 Kasım Cumartesi Saat: 18:00

Bulışma: Alsancak Ziraat Mühendisleri Odası Lokali

GAZİANTEP

Söyleşi: Yoksulluk, Gericilik Kıskacında Kadınlar ve Kadına Yönelik Şiddet

24 Kasım Pazar Saat: 13:00

Buluşma: Gaziantep İKD Temsilciliği

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

19.11.2019