Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının uğradığı ayrımcılık ve şiddete karşı Türkiye, Peru ve Kanada’nın önerisiyle Birleşmiş Milletler’in 2012 yılında aldığı kararla her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanmaya başlanmıştır.
Türkiye her ne kadar bu kararın uygulanması için öneride bulunan ülkelerden olsa da özellikle AKP’li yıllarda kız çocuklarının üzerindeki baskı, şiddet ve eşitsizliğin giderek arttığı bilinmektedir.
Ülkemizde her geçen gün sayıları artan ve AKP’nin desteğiyle güç devşiren tarikat ve cemaatler kız çocuklarının hayatını cehenneme çevirmeye devam etmekte, yaşam hakkından eğitim hakkına kadar kız çocuklarının sağlıklı bir çevrede yetişme ve gelişim imkanını elinden almaktadır.
Geçtiğimiz günlerde Uşaki tarikatı şeyhinin bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı, Aladağ’da Süleymancıların yurdunda çıkan yangında hayatları çalınan 11 kız çocuğu ve tarikatların insafına terkedilen niceleri yoksulluğun ve gericiliğin ayyuka çıktığı bir dönemde kız çocuklarının maruz kaldığı karanlığı gözler önüne sermektedir.
İktidar tarafından dönem dönem gündeme getirilen çocuk yaşta evliliklerin yasallaşmasına yönelik adımlar ise kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin ve ayrımcılığın sonlandırılmasında AKP’nin ‘samimiyetini’ ortaya koymaktadır.
8 yıldır 11 Ekimlerde sermaye gruplarının öncülüğünde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nde ‘kız çocuklarının desteklenmesi ve onlara yatırım yapılması’ söylemleri ön plana çıkarılmakta, çeşitli sivil toplum projeleriyle göz boyamaya çalışılmakta, gerçekte ise milyonlarca kız çocuğu kapitalizmin eşitsiz koşulları içerisinde her türden istismar ve sömürüyle boğuşmaya devam etmektedir.
Kapitalizmin çocuklara, kadınlara ve dahası insanlığa sunabileceği aydınlık bir gelecek yoktur.
Her geçen gün derinleşen yoksullaşma, savaş ve sömürü en çok kadın ve çocukları ezmekte, bu koşullar altında kız çocuklarına ve kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılacağı söylemleri hamasetten öte anlam ifade etmemektedir.
Kız çocuklarının da kadınların da kurtuluşunun, gericiliğe karşı laikliğin, sömürüye karşı eşitliğin, kapitalizme karşı sosyalizmin mücadelesinden geçtiği artık çok daha açık hale gelmiştir.
İlerici Kadınlar Derneği olarak, Dünya Kız Çocukları Günü’nde yeryüzünün bütün çocukları için aydınlık bir gelecek inşası sözümüzü tekrarlıyor, eşitlik için mücadeleye çağırıyoruz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

11.10.2020