Bu topraklarda bağımsızlık mücadelesiyle 98 yıl önce kurulan, saltanata son veren, hilafeti kaldıran, halkı tebaa olarak gören yönetim anlayışının yerine yurttaşlık ve yurttaş haklarını koyan Cumhuriyet, çok köklü devrimci dönüşümlerin adı olmuştur.

Cumhuriyet’in ilerici hamleleri ile kadınların eşitlik mücadelesinin de önü açılmış, kadınlar yasalar önünde eşit yurttaşlar haline gelmişlerdir.

Ancak, Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte elde edilen kazanımlar, sermayenin çıkarları uğruna on yıllar boyunca adım adım tasfiye edilmiştir. AKP eliyle ise piyasacı, tam boy işbirlikçi ve gerici yeni bir rejim inşa edilmiştir. Karşı devrim süreciyle laiklik Anayasa’da lafzi düzeyde kalmış, yurttaşlık ümmetçilik ile ikame edilmiş, emek sömürüsü kader, cinsiyet ayrımcılığı fıtrat addedilmiştir.

Başkanlık adı altında tek adam rejimi kurulurken adeta saltanat ilan edilmiştir. Siyasal İslamcı diğer bütün özneler gibi AKP toplumsal gericiliği beslemiş, tarikat ve cemaatler ekonomik olarak güçlenirken siyasi iktidarın ortağı, Diyanet İşleri Başkanlığı şeyhülislamlık haline gelmiştir.

AKP’nin 20 yıla yaklaşan iktidarıyla, piyasacı ve gerici politikaların altında kalanlar en fazla kadınlar olmuş, kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile çocuk istismarı katlanarak artmıştır. Engellemek bir yana, siyasi iktidar ve ortakları, bu saldırıları adeta meşrulaştırmaktadır.

Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının tasfiye edildiği, gericiliğin hüküm sürdüğü bu düzene karşı mücadele ise büyüyor. 98 yıl önce bağımsızlık, özgürlük ve Cumhuriyet için ayağa kalkan irade bu karanlık sayfayı da mutlaka yırtıp atacaktır!

Eşitlik, laiklik ve bağımsızlık mücadelesi yeni bir cumhuriyet ile taçlanacaktır. Yeni bir cumhuriyet emekçilerin, kadınların, gençlerin örgütlü mücadelesi ile kurulacaktır. 98. yılında Cumhuriyet’i kutlarken, eşitlikçi bir düzen, insanca bir yaşam ve yeni bir cumhuriyet için örgütlenmeye, mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

29.10.2021