Kadın emekçilerin bireysel ve toplumsal varoluşuna yönelik saldırılar hem kadınlara dönük politikaların hem de toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında gerçekleşen gerici ve piyasacı müdahalelerin sonucudur. Topluma karşı girişilen müdahale ve uygulamalar doğrudan kadınlar üzerinden tesis edilirken kadınlara dönük politikalar ve saldırılar da doğrudan tüm toplumu şekillendirmektedir. Dolayısıyla, kadın emekçilerin, sırtlarına çöken karanlığı kaldırması, tüm toplumun sırtına çöken karanlığın kaldırılmasıdır.

Kadın emekçiler hem kendi kurtuluşlarını hem bunun gerek şartı olan toplumun kurtuluşunu ararken, bu karanlığı dağıtacak irade ve mücadelenin de taşıyıcısı haline gelir. Güçlü teorik, politik ve pratik birikimle kadın emekçiler karanlığı dağıtabilir. Beria Onger Kadın Akademisi de bu teorik, politik ve pratik birikimi çoğaltmak için yeniden başlıyor.

Beria Onger Kadın Akademisi toplumsal mücadelede kadının yerini açıklamaya ve değiştirmeye yönelik kuramsal ve yöntemsel bir birikim sağlamayı hedefliyor. Tarihsel materyalizmi ve diyalektiği incelemeyi amaç ediniyor. Kadın sorununa ilişkin bu yaklaşım, temelini Clara Zetkin’in sözlerinde buluyor. Materyalist tarih anlayışına ve diyalektik yönteme dayanan ekonomi politik, Zetkin’in sözleriyle, “bize kadın sorunu üzerine hazır reçeteler değil ama çok daha iyi bir şeyi, onu incelemek ve kavramak için doğru ve emin yöntemi verir.”

Beria Onger Kadın Akademisi, kadın sorununu ayrıksı ve bağımsız bir alan olarak değil; toplumun ve mücadelenin organik ve belirleyici bir boyutu olarak kavramayı amaçlıyor. Kadınların içinde bulunduğu toplumun tarihini, sosyolojisini ve siyasetini kavramaya dönük genel bir bakış açısı oluşturmayı hedefliyor.

Beria Onger Kadın Akademisi, kadınların içinde bulunduğu günümüz koşullarını değerlendirecek bir bilgi birikimi sağlamak için yola çıkıyor. Günümüzde çalışma koşulları, siyasete katılım imkanları, yoksullaşma ve gericileşme gibi konuları derinden incelemeyi amaçlıyor.

Beria Onger Kadın Akademisi, kadının ve toplumun kurtuluşu mücadelesinde bugünün mücadele başlıkları üzerine düşünmeyi amaçlıyor. Yoldaşlık, yurttaşlık, eşitlik ve özgürlük başlıklarındaki mücadele birikimini bugünün sosyalizm ve kadın mücadelesine taşımayı önemsiyor.

Sonuç olarak, Kadın Akademisi, toplum ve kadın ilişkisini tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde, bugüne ve yarına kalan kazanımları, dersleri ve sosyalizm perspektifiyle kavramayı hedefliyor.

Beria Onger Kadın Akademisi’ne Katılmak İçin tıklayınız:

https://docs.google.com/forms/

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

15 Ocak 2021