Bugün, Cumhuriyet’in kuruluşu bir yandan pandemi bahanesi ile yasaklamalarla gündeme gelirken, öte yandan göstermelik müsamerelerle kutlanmaktadır. Saltanatın ve hilafetin sonlandırıldığı, tebaa ve ümmetçiliğin yerini yurttaşlık fikrine bıraktığı, halkın devlet yönetimine katılımının zemininin döşendiği ve birçok ilerici kazanım ile birlikte laikliğin kazanıldığı Cumhuriyet büyük bir tarihsel ilerlemedir. Bu tarihsel ilerleme ile kadınların sosyal yaşama katılımını kısıtlayan, kadınları toplumda ikincil gören şer-i hukuka son verilmiştir. Kadınlar eğitim, sağlık, çalışma, seçme ve seçilme hakkını elde ederken, medeni kanun ile yapılan düzenlemelerle boşanma, velayet ve miras gibi haklarını da kazanmışlardır.

Ancak ülkemizin son yirmi yılında yaşanan gerici dönüşüm özellikle kadınların üzerine karabasan gibi çökmüştür. Cumhuriyet’in kazanımları adım adım tasfiye edilmiştir. Laiklik rafa kaldırılmıştır. Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü adı konmamış paralel bir şer-i anlayış bugün topluma dayatılmaktadır. AKP eliyle kurulan ”Yeni Türkiye” kadınlara kul olmayı vaaz etmektedir. Çocuk yaşta evlilik adı altında istismar meşrulaştırılırken karma eğitim hedef alınmakta, eğitim dini referanslarla düzenlenmektedir. Haremlik selamlık uygulamalar ile kadınlar sosyal yaşamın dışına itilmek istenirken kadına yönelik şiddet değişik bahanelerle meşrulaştırılmaktadır. Tarikat ve cemaatlerin kontrolünde bulunan kız çocuklarının eğitim hakkı gasp edilirken, bilim düşmanlığı sağlık hakkının kullanımını dahi elimizden almaktadır.

Dini referanslarla inşa edilen AKP’nin ”Yeni Türkiye’sinde” kadın erkek eşitliğinin fıtrata aykırı olduğu vaaz edilmekte, kadınlara geleneksel rollerine dönmeleri salık verilmektedir. Cumhuriyet’in tasfiye edildiği AKP’nin ”Yeni Türkiye’sinde” saltanata öykünen bir yönetim anlayışı ile tek adam rejimi kurulmuştur. Gerici örgütlenmeler hilafet çağrıları ile meydanları doldururken Cumhuriyet kutlamaları yasaklanmaktadır.

Ülkemizin bu karanlıktan kurtuluşu, bugün laiklik, eşitlik ve özgürlük için, yeni bir cumhuriyet için emekçilerin, kadınların, gençlerin örgütlü mücadelesi ile mümkündür. İlerici kadınlar haklarından ve Cumhuriyet’in kazanımlarından vazgeçmeyecek, yeni bir cumhuriyet için örgütlü mücadeleyi yükseltecektir.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

29.10.2020