İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VE LAİKLİKTEN VAZGEÇMİYORUZ!

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasının çekilmesi yönündeki Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemini reddetti. Böylece kendi varlık nedeni olan hukuku ve hukukun temeli olan laikliği de reddetmiştir.

Savcının, kararın iptaline ilişkin sunduğu mütalaaya ve iki hâkimin “karar Anayasaya aykırı” şerhine rağmen Danıştay 10. Dairesi bu kararıyla kendi kurumsal varlığını da reddederek  “Hâkimiyet kayıtsız şartsız Erdoğan’ındır.” demiştir.

İstanbul Sözleşmesi’ne dair verilen bu karar sadece bu sözleşmeyle ve kadınlarla sınırlı değildir. Bu karar bütün toplumun ve ülkemizin akıbetine de ilişkindir.

Danıştay 10. Dairesi bu kararla Anayasa’nın ikinci maddesinde yer alan laikliği de tanımadığını beyan etmiştir.

Bu kararla Danıştay 10. Dairesi Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi CEDAW’dan da, Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması için Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi’nden de ülkemizin imzasının çekilmesinin, 6284 sayılı yasanın ve Medeni Kanun’un da benzer bir akıbete uğramasının yolunu açmıştır.

Böylece kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramasına, öldürülmesine, çocuklarımızın, her gün tarikat ve cemaat okullarında, yurtlarında istismara uğramasına, intihara sürüklenmesine, çocuk yaşta evliliklere de onay vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi’nin bu kararı, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığını meşrulaştırdığının beyanıdır.

Danıştay 10. Dairesi bu kararıyla yurttaşlığın ümmet, tebaa, kul ile ikame edilebilir olduğuna onay vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi bu kararıyla töre ve namus cinayetlerinin “toplumu ayakta tutan değerler” olduğuna onay vermiştir.

Danıştay 10. Dairesi bu kararıyla hukukun bağımsızlığını çiğneyerek idari kararlarla insan haklarını hukukun dışına çıkardığını beyan etmiş, laik hukuk yerine şeriata alan açmıştır.

İKD olarak bu kararı reddediyoruz! İstanbul Sözleşmesi’nden de laiklikten de vazgeçmiyoruz! Bütün ilerici kadınları bu karanlığa karşı mücadeleye çağırıyoruz!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

19.07.2022