Geçmişte ve son dönemde sık sık tanınmış simalar üzerinden iktidarın gerçekleştirdiği bu operasyonlar laiklikten vazgeçmeyen yurttaşlara göz dağı girişimidir. Bu operasyonlar aynı zamanda gerici yapılanmalara açık destek sunmakta ve cesaret vermektedir!

İktidarın en yetkili ağzı şeriatı övmekte, sokaklarda ve hatta adliyelerde bile şeriat sloganları atılabilmektedir.
Yobaz Nurettin Yıldız, durmadan çocuk yaşta evlilikleri övmektedir. Bütün bunlar karşısında üç maymunu oynayan AKP’nin yargısı, şeriata karşı olanlara sopa göstermektedir.

Şeriat çocuk yaşta evlilikler, kadına yönelik şiddet, bilim düşmanlığı, sömürü ve karanlık demektir! Şeriatı övenlerin kamu kaynaklarını yağmalaması, çocuk istismarıyla anılması, kadın düşmanlığı yapması tesadüf değildir! Bu gerici ideoloji Orta Çağ karanlığına aittir!

Ülkemiz gerici yapılanmaların hükümdarlık süreceği bir memleket değildir. Bu ülkenin ilerici birikimi ve gerçek yurtseverleri buna izin vermez!

İlerici Kadınlar Derneği şeriata karşı laiklik mücadelesinin yanında olan yurttaşları Laiklik Meclisi’nin çağrısıyla 3 Mart Laiklik Günü’nü kutlamaya; geleceğine ve memlekete sahip çıkmaya çağırır.

İlerici Kadınlar Derneği
19.02.2024