İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedilmesi nasıl bir iktidar ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kadın düşmanlığının göstergesidir. Ülkemizde neredeyse her gün en az bir kadın cinayetinin işlendiği, kadınların sokak ortasında tekmelendiği bir tabloda AKP iktidarının aldığı bu karar kadına yönelik şiddetin adeta teşvik edilmesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması aynı zamanda AKP iktidarının gerici politikalarının bir uzantısıdır. Bu karar İstanbul Sözleşmesi’ni hedef haline getiren tarikatların, cemaatlerin ve gerici örgütlenmelerin talepleri doğrultusunda ve bir seçim pazarlığı malzemesi olarak alınmıştır. Laikliğin fiili olarak tasfiye edildiği AKP’nin Yeni Türkiye’sinde kadınların yaşamları hiçe sayılırken, adım adım gerici bir toplumsal yapı inşa edilmektedir.

Bu karar aynı zamanda Cumhuriyet’in tasfiyesiyle birlikte başkanlık sistemi adı altında dayatılan tek adam rejiminin karakterini de bir kez daha ortaya koymuştur. Meclis kararıyla onaylanan uluslararası bir sözleşmenin bir gece vakti adeta bir ferman ile iptali meclisin herhangi bir hükmünün olmadığının da ilanıdır.

AKP iktidarı bu karar ile kadın düşmanlığını bir kez daha tescillemiştir. Sömürüye ve gericiliğe boyun eğmeyen kadınlar bu kararı yırtıp atacaklardır. Bir kez daha buradan ilan ediyoruz:

Kadınlar fetvalarınıza da fermanlarınıza da sığmaz!

Kadın düşmanı bu kararı reddediyoruz!

Eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadeleyi büyütmek, İstanbul Sözleşmesi’ne ve haklarımıza sahip çıkmak alanlarda olmaya devam edeceğiz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

20.03.2021