AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Japonya’ya yaptığı ziyaret sonrası açılması için talimatı verdiği kadın üniversiteleri projesi 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına eklendi.

AKP iktidarı gerici ve cinsiyet ayrımcılığını körükleyen politikalara her gün bir yenisini eklemektedir. Kadınlara lütuf olarak sunulan haremlik selamlık şeklindeki uygulamalar, toplumun bu gerici politikalar doğrultusunda yeniden dizayn edilmesinin yolunu döşemektedir.

Kız çocuklarının ayrı eğitim almasını öngören okullar ve kadın üniversiteleri, kadınlara eğitim hakkının tanınmadığı dönemlerde açılmış, ilerleyen süreçte karma eğitimin kabul edilmesiyle birlikte dünyanın bütün ülkelerinde ayrı eğitim yapan okulların sayısı önemli oranda azalmıştır.

Japonya’da gördüğü örneklerden heyecanlanan Erdoğan’a, bu uygulamanın geçmiş dönemden kalan arkaik bir uygulama olduğunu, Japonya’nın toplumsal cinsiyet eşitliğinde son sıralarda bulunduğunu da hatırlatmak isteriz.

Ülkemizde 4+4+4 sistemiyle daha fazla kız çocuğunun örgün eğitimden uzaklaştığı, eğitimin ticarileşmesi ve pandemi ile birlikte eğitim olanaklarına erişimde eşitsizliğin derinleştiği bir süreçte mevcut problemlerin çözümüne dönük adım atılmazken kadın üniversiteleri gündeme getirilerek ayrımcılık pekiştirilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda da gericilerin hedef tahtasına oturttukları karma eğitim, toplumsal ilerleme için vazgeçilmezdir. Karma eğitim, kadın ve erkeğin saygın bireyler olarak bir arada yaşamı paylaşabilecekleri bir toplumsal yaşam öğretisidir. Karşı cinse saygı duymayı öğrenmenin en etkili yollarından biri onlarla aynı ortamda yaşamaktır. Karşı cinsin varlığı öğrencinin hem davranışını hem de söylemlerini olumlu yönde değiştirmesinde etkin rol oynar, etik olmayan konuşma dilinden ve davranışlardan uzaklaşabilmeyi kolaylaştırır.

Toplumsal yaşamı dinsel referanslar ile yeniden dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı kadın üniversiteleri projesi ile haremlik selamlık uygulamalarına bir yenisini daha eklemek niyetindedir. Karma eğitimin budanmasını, laikliğin ortadan kaldırılmasını, kadınların ikincil konuma itilmesini, haremlik selamlık yaşam tarzını, kadın üniversitelerini reddediyoruz.

Bugün ihtiyacımız olan kadın üniversiteleri değil, eşit, parasız, bilimsel eğitimdir.

Kadınları toplumsal hayattan dışlamaya yönelik her adımın karşısında olacağımızı belirterek, AKP iktidarının gerici politikalarına boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

28.10.2020