Kadına yönelik şiddetin katliama dönüştüğü ülkemizde biz kadınlar sömürüye, gericiliğe ve şiddete karşı yeni bir ülke istiyoruz.
Bizleri ucuz ve yedek işgücü olarak gören, kadın düşmanı gerici politikalarla ikincilleştiren, eşitsizliği fıtrat, yoksulluğu kader diye dayatan bu sömürü düzenine mahkum değiliz.
Eşit yurttaşlar olarak özgürce ve insanca yaşayacağımız yeni bir ülkenin inşası en başta biz kadınlar için bugün yaşamsaldır.
Her gün bizlere artık yeter dedirten bu karanlıktan kurtulmanın biricik yolu örgütlü gücümüzdür.
Bu ülkenin emekçileri, gençleri, kadınları emeğinin hakkı için, eşitlik için, özgürlük için, bağımsızlık için, laiklik için mücadeleyi büyütecek sınıfsız, sömürüsüz, şiddetsiz yeni bir ülkeyi mutlaka inşa edecektir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için taleplerimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz:

-İstanbul Sözleşmesi’nin iptal kararı derhal geri çekilmeli, Sözleşme’nin gerekleri etkin şekilde uygulanmalıdır

-6284 sayılı kanun etkin şekilde uygulanmalıdır

-Kadına şiddet davalarında tahrik ve iyi hal indirimlerine son verilmelidir

-Kadınları ikincilleştiren söylemler nefret suçu kapsamına alınmalıdır

-Bütün gerici kurumlar tasfiye edilmeli, laiklik yeniden tesis edilmelidir

-İşsizlik yasaklanmalı, bütün emekçiler için güvenceli çalışma, yaşanabilir ücret sağlanmalıdır.

-Eşit işe eşit ücret koşulsuz uygulanmalıdır.

-Kadınların asli görevi olarak görülen ev içi roller kamusal hizmetler olarak organize edilmelidir

-Cinsiyet ayrımcılığına son verilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır

-İnsanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen kurulmalıdır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sömürüye, gericiliğe, şiddete karşı YENİ BİR ÜLKE için buluşuyoruz.

– Ankara: 27 Kasım Cumartesi Günü Saat 17.00’da Sakarya Caddesi’nde basın açıklamasındayız
– İstanbul: Kartal buluşması, 28 Kasım Pazar Günü Saat 15.00’da Eğitim-Sen Kartal Şubesi
Sancaktepe buluşması, 28 Kasım Pazar Günü Saat 15.00’da İnönü Mahallesi Alper Sok. No.15/B
– Gaziantep buluşması 28 Kasım Pazar Günü saat 14.00’da Gaziantep Çepnileri Derneği’nde gerçekleşecektir

Bütün dostlarımızı İKD’ye güç vermeye çağırıyoruz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
25.11.2021