Ortaokul ve liselerde seçmeli ders tercih süreci devam ederken velilerin ve öğrencilerin din derslerine yönlendirildiği, kimi okullarda bu derslerin tek seçenek haline getirildiği basına yansımaktadır. AKP iktidarının dindar ve kindar nesil yetiştirme hedefiyle eğitimin her kademesine müdahaleleri ortadadır. İmam Hatiplere beklenen ilginin oluşmaması ve bazı okulların boş kalması iktidarı harekete geçirmiş eğitim müfredatı bilimsellikten uzak dogmatik referanslarla yeniden şekillendirilmiştir. Şimdi de seçmeli ders adı altında farklı isimlerle din derslerinin dayatılması söz konusudur. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin doğrudan müdahaleleri ve kimi okul idarecilerinin dayatmaları yetmezmiş gibi dini vakıf ve dernekler de devreye sokularak velilere baskı uygulanmaktadır.
Yıllardır zorunlu din derslerinin kaldırılması talebini görmezden gelen AKP iktidarı her fırsatta özgürlük havarisi kesilmektedir. Ancak her alanda olduğu gibi eğitim alanında da toplumu zaptu-rapt altına almaya dönük baskıcı ve gerici bir rejimle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Toplumun geleceğini şekillendiren eğitim kurumları gericiliğe terk edilemez. Öğrencilerin din derslerine yönlendirilmesi, velilere bu doğrultuda baskı uygulanmasına derhal son verilmelidir. Vakıf ve dernek adı altında tarikat ve cemaatlerin doğrudan ders seçme sürecine müdahil olmasının önüne geçilmelidir.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

18.01.2021