2 aylık bültenimiz Kadınların Sesi’nin Kasım-Aralık sayısı, ‘Gericiliğe, Yoksulluğa, Şiddete Alışmayacağız!’ başlığıyla yayımlandı.

İlerici Kadınlar Derneği olarak çıkardığımız bültenle, kadınların karşılaştığı zorlukları ve toplumsal mücadeleyi odak noktamız yaparak, ‘Gericiliğe, Yoksulluğa, Şiddete Alışmayacağız!’ diyerek kararlı bir duruş sergiledik.

Bu sayı, kadınların sesini daha etkili bir şekilde duyurabilmek ve toplumsal sorunlara çözüm arayışında bir araya gelmenin çağrısı niteliğindedir. Yazılarımızda kantin fiyatlarından, çocukların boş beslenme çantalarına, yoksullukla mücadeleden, Filistin meselesine kadar birçok toplumsal meseleyi birlikte irdeledik.

Diktatörlüğe karşı direnen Mirabel Kardeşlerin direnişini ele alarak, kadınların tarih boyunca verdiği güçlü mücadeleye odaklandık. Bugüne bakarak gericiliğin ve şiddetin kadın yaşamına nasıl sirayet ettiğini; kadınların mücadelesinin, sermayeye ve sömürüye karşı emeğin mücadelesi olduğunun bir kez daha altını çizdik. Bu bağlamda, karşı karşıya olduğumuz gerici kuşatma karşısında, kadınların toplumsal hayattaki varoluşu için laiklik mücadelesinin kritik önemine de vurgu yaptık.

Türkiye’deki kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi durumunu anlamak amacıyla incelediğimiz veriler sonucunda, elde ettiğimiz bulgulara dayanarak; emekçileri, işçileri, yoksullukla terbiye edip, gericilikle esaret altına alan bu sömürü düzeninin miadını doldurmuş olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz.

Kadınların Sesi’nin 34. Sayısında, sosyalizmde kadının rolü, günümüzde gençliğin yaşadığı sorunlar ve emekçi kadınların güçlü mücadelesi gibi toplumsal olayları geniş perspektifle ele alarak, insanca bir yaşam için çağrıda bulunduk. Aynı zamanda, kitap ve film önerileriyle kültürel bir paylaşım sunarken, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların güçlü sesini mektuplarla sizlere taşıdık.

2023’ün son aylarının içinde, bu tablonun önünde durduğumuzda biliyoruz ki kadınların kurtuluşu; işçilerin, emekçilerin örgütlü gücüyle mümkündür. Bizim mücadelemizin temelinde eşit, özgür, laik ve bağımsız bir ülke ideali yatmakta; karanlığa karşı aydınlık, gericiliğe karşı laiklik ve sömürüye karşı eşitlik kavramları, mücadelemizin temel direği olma niteliğini korumaktadır. Buradan aldığımız inançla gericiliğe, yoksulluğa ve şiddete asla alışmayacağız diyerek 34. sayımızı sizlere sunmaktayız.