Eğitimdeki gerici dönüşüm son hız devam etmektedir. Eğitimin her kademesinde Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilendirilmekte, ÇEDES uygulaması ile öğrenciler okul dışı etkinliklere taşınmakta ve okullarda imamlar görevlendilmektedir.
Bu projeyi tamamlayacak şekilde ”Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında dayatılan yeni müfredat, laik ve bilimsel eğitimi ortadan kaldırmayı hedeflerken, eleştirel düşünceyi ve yaratıcılığı geliştirecek bütün yöntemleri reddetmektedir.
İlerici Kadınlar Derneği çocuklarımızı gerici, bilimden uzak, piyasacı bu eğitim modeline mahkum edenlere, çocuklarımızın geleceğini karartmak için dayattıkları ”Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredatına karşı eşit, parasız, laik, bilimsel eğitim için mücadeleyi sürdürecektir.