KADER PLANI DEDİKLERİ SERMAYENİN YAĞMA VE RANT DÜZENİDİR!

ENKAZ ALTINDA KALMAYACAĞIMIZ BİR DÜZEN İÇİN;

8 MART’TA DAYANIŞMAYI VE MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem büyük bir felakete dönüştü. Deprem doğal afettir, ancak afetin felakete dönüşmesi, içinde yaşadığımız yağma ve rant düzeninin sonucudur. Yıllardır rant uğruna bilimsel gerçekler göz ardı edilerek, emekçilerin ihtiyaçları değil sermayenin kar hırsı gözetilerek kurulan yeni rejim bugün yüzbinlerce yurttaşımızı enkaz altında bırakmıştır.

Cumhuriyet kurumlarının tasfiyesiyle kurulan yeni rejim, yüzlerce yıl öncesinden, padişahlık yönetiminden farksızdır.

Depremden sonra günlerce gerekli koordinasyonun kurulmaması, yetkili kurumların harekete geçmemesi bu yönetim anlayışının ve devlet yapısının hangi kesimleri gözeterek işlevlendirildiğinin kanıtıdır.

Kurulan yeni rejim bir avuç egemenin dışında toplumun tebaa haline getirildiği bir rejimdir. Ülke kaynaklarının bir avuç patrona, yandaşa ve rantçıya tahsis edildiği, halkın ise her türlü hastalık, salgın, afet ve savaşlarla kırıldığı bir rejimdir.

AKP eliyle kurulan yeni rejim emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları enkaz altında bırakıyor. Enkaz altından sağ kurtulmayı başaran emekçiler ise soğuk hava koşulları, hastalık riski ve barınma sorunları ile baş başa bırakılıyor.

Kadınların deprem bölgesinde güvenlik içinde barınmaları, hijyen ve sağlık ihtiyaçları göz ardı ediliyor. Ailelerini kaybeden çocukların tarikat ve cemaatlere teslim edildiği haberleri basına yansıyor, refakatsiz çocukların akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Halkımız felakete karşı büyük bir dayanışma seferberliği içindeyken Diyanet İşleri Başkanlığı evlatlık olarak alınan depremzede çocuklarla evlenilebileceğine ilişkin fetva veriyor.

Kurulan yeni rejim Medeni Kanun’u hiçe sayarak şer-i hukuku referans alıyor.

AKP iktidarı temsilcisi olduğu sermaye sınıfının yağma ve rant düzenini ‘kader planı’ diyerek gericilikle taçlandırıyor.

Kader planı dedikleri, halkın binlerle enkaz altında kalmasıdır.

Kader planı dedikleri, sermaye, karına kar katarken, bizlerin yoksulluktan kırılmasıdır.

Kader planı dedikleri, iş cinayetlerinde katledilmemizdir.

Kader planı dedikleri, emekçi çocuklarının savaşlarda kan pazarlığıyla canlarından olmasıdır.

Kader planı dedikleri, kadın cinayetleridir.

Kader planı dedikleri, çocukların istismar edilmesidir.

Kader planı değil, insanca, eşit yaşayacağımız akıl ve bilimin egemen olduğu bir düzen istiyoruz!

Birlikte üreteceğimiz, eşit paylaşacağımız, planlı ve devletçi bir ekonomi istiyoruz!

İnsanca ve korkmadan yaşayacağımız bir gelecek istiyoruz!

Emperyalist tahakkümün ortadan kalktığı bağımsız ve egemen bir ülke istiyoruz!

Bunun için laik bir düzen istiyoruz!

Kader planı safsatasını reddediyoruz! Yağmacılara, rantçılara, para babalarına, yobazlara artık yeter diyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz.

Ülkemizi enkazın altından çıkaracak, eşit, özgür, laik bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde deprem bölgesinde kadınlarla buluşuyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Bütün üye ve dostlarımızı 8 Mart dayanışma kampanyamıza destek olmaya, güç vermeye çağırıyoruz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ