Bugün, bu topraklarda ilerici bir döneme, tebaadan yurttaşlığa atılan büyük bir adım olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Ancak bugün bayram kadar, sömürünün ve gericiliğin egemen olduğu ülkemizde çocuklarımızın gasp edilen haklarının da hatırlanması gerekir.

Ülkemizde çocuk işçilik oranı her geçen gün artmakta, milyonlarca çocuk emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Çocuklarımız eğitim amaçlı işler dışında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılırken, iş cinayetlerine kurban gitmektedir.

Yine milyonlarca çocuk yoksullukla mücadele etmek zorunda.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları katlanarak artmaktadır.

Eğitim sisteminden koparılan çocuklar evlilik adı altında istismar edilmekte, hayatları karartılmaktadır.

Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü ülkemizde milyonlarca çocuk bu gerici örgütlenmelerin insafına terk edilmektedir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken çocuklarımızın hayatı bayram gibi yaşayacakları, eşit ve özgür bir dünyanın özlemi ve inancıyla mücadelemize devam ediyoruz.

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırıldığı, çocukların iş cinayetlerine kurban gitmediği, tarikat ve cemaatlerin insafına terk edilmediği, eğitim, sağlık, barınma hakkının sağlandığı, savaşlarda can vermedikleri, şeker de yiyebildikleri yeni bir cumhuriyeti kurmak boynumuzun borcu olsun.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

23.04.2021