99. YILINDA YAŞASIN CUMHURİYET

Cumhuriyet 99 yıl önce bugün emperyalist işgale karşı mücadelenin kazanılmasıyla, saltanata ve hilafete son vererek kuruldu. Aydınlanma, laiklik, bağımsızlık, yurttaşlık başa yazıldı.

Cumhuriyet kadınların eşitlik mücadelesi içinde köklü bir devrim, büyük bir atılım oldu.

Yurttaşı kul, halkı tebaa olarak görenler dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet’i arızi bir durum olarak görmeye devam etmekte, ‘’yüz yıllık reklam arası bitiyor’’ diyerek padişahlığa heves etmektedir.Bugün Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının tasfiye edildiği, meclisin işlevsiz hale getirildiği, gericiliğin hüküm sürdüğü, Başkanlık adı altında tek adam rejimi ve hükümranlığı ile karşı karşıyayız.

Cumhuriyet’in kazanımlarını tasfiye etmek üzere hedef alan bu düzende kadınların ikincil konumu fıtrat, yoksulluk ve sömürü kader planı olarak görülmektedir.
Ülkenin kaynaklarını sermayenin kâr hırsına terk edenler, emperyalizmin savaş ve işgal politikalarının ortağı olanlar,  laikliği fiilen tasfiye ederek tarikat ve cemaatleri iktidara taşıyanlar 2023’te, yüzüncü yılında, Cumhuriyet ile köklü bir hesaplaşmanın hazırlığını yapmaktadır.
99 yıl önce işgale, saltanata ve gericiliğe karşı ayağa kalkan bu ülkenin ilerici birikimi ve mirası bu karanlığa meydan okumaya devam ediyor.
İKD emekten, ilericilikten, aydınlanmadan yana olan bütün kadınları eşit, özgür, laik bir ülke için, emekçilerin omuzlarında yükselecek yeni bir Cumhuriyet mücadelesine güç vermeye çağırır.

Eşitliği ve laikliği kazanacağız.
Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
29.10.2022