Derneğimiz, 0.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin ( İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması ile bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için dava açmış, Danıştay 10. Dairesi açtığımız davayı oy çokluğu ile reddetmişti.

Derneğimizce, karara itiraz edilerek, dosyayı Danıştay İdari Dava Daireleri kuruluna taşınmış, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı incelemiş ve on beş üyenin beş üyesinin karşı oyu ile , itirazımızı oy çokluğu ile reddetmiştir.

İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine yargının vermiş olduğu bu onayın hem haksız hem de hukuksuz olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesini ve yaşam hakkımızı savunmaya, laiklik için mücadele etmeye devam edeceğiz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

23.12.2021