Umudumuzla, direncimizle, bugünü ve yarını kazanmak için

İlerici Kadınlar Derneği’nin kuruluşuna çağrımızdır!

AKP karanlığının devam ettiği günlerden geçiyoruz. Bu karanlık günlerin en önemli alamet-i farikalarındanbirisinin kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaları olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kadınlar şiddete uğruyor, aşağılanıyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Bütün bunlar normal karşılanıyor, yasalar kadınları korumuyor. Türkiye’nin de imza attığı İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor. Kolluk güçleri kadınları değil kadına şiddetin faili erkekleri koruyor.

Kadınların etek boyundan, başını örtüp örtmeyeceğine, kaç çocuk doğuracağından nasıl güleceğine kadar yaşam tarzına dair her konuda her gün fetvalar veriliyor.

Eğitimin her geçen gün bilimsellikten uzaklaşması ve gericileştirilmesi, bu alanda da kadına ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ile beraber yürüyor.

Sanata sansür, özgür düşünceye baskı uygulanması toplumun gericileşmesine sebep oluyor ve en çok bundan nasibini alan çocuk ve kadınlarımız oluyor

Çalışma hayatında kadınlar, güvencesizlik ve taşeronlaştırmayla karşı karşıya bırakılıyor, düşük ücretlerle yoksulluğa mahkûm ediliyor.  Eşitsiz çalışma koşulları ve ücret politikaları, mobbing kadınlar için olağan uygulamalar olarak görülüyor. Ücretli doğum izni hakkı her ne kadar yetersiz olsa da lütuf gibi sunulurken ücretsiz kreş hakkının esamesi ne yazık ki okunmuyor.

Her gün yeni bir saldırıyla, kentsel dönüşümle, çevre talanıyla, tarım arazilerinin işgaliyle, yaşam alanlarının yok edilmesiyle karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, kadınlar bu durumun en büyük yükünü taşıyorlar.

Savaş ve çatışma ortamı ile kadınlar ve çocuklar en büyük zorlukları ve tehlikeleri yaşamaya devam ediyorlar.

Bütün bunlarla birlikte, bugün ülkemizde kadınlar gerici ideolojinin pençesine terk ediliyor, bu zihniyeti yeniden üretecek toplumsal kesim olarak AKP iktidarı ve onun temsil ettiği rejim tarafından kuşatma altına alınıyor.

Bizler, bu sorunların benzer bir yakıcılık ile gündemde olduğu geçtiğimiz yıl, kadınların eşit ve özgürce yaşayabileceği koşullar için kolları sıvamış, İlerici Kadınlar Konferansı’nda bir araya gelmiştik.

Bugün, İlerici Kadınlar kimliğini güçlü bir biçimde sürdürebilmek için İlerici Kadınlar Derneği olarak yola devam edeceğiz.

Bugünü ve yarını kazanmak için;kapitalizm koşullarında kadına yönelik her türlü ayrımcı uygulamalara,cinsiyetçi söylemlere karşı kadınların insanca,eşit ve özgür yaşama taleplerini dile getirmek için İlerici Kadınlar Derneği kuruluşuna tüm ilerici kadınlarımızı çağırıyoruz.

Gelin tarihsel olan ile günceli birleştirelim. İKD’yi hep beraber kuralım!

İlerici Kadınlar

Aralık 2015