Yürürlüğe girdiği 4 Ekim günü (4 Ekim 1926) Medeni Kanunu ve bununla birlikte Anayasa’nın 2. maddesini ayaklar altına alarak TBMM’de bugün yapılan üç maddelik “başörtüsü teklifi” laiklik karşıtıdır ve açıkça Cumhuriyet’in ileri kazanımlarına dönük bir saldırıdır.

AKP karşısında alternatif olduğunu söyleyenler, yıllardır başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere toplumu teslim almaya çalışan tarikat ve cemaatlerle, dinci gericilikle helalleşmektedir.

Laikliği ağzına almaktan imtina edenler, kadınlara “özgürlük” adı altında gericiliği dayatmaktadır. Cumhuriyet’in kazanımlarını ve en başta laikliği “hata” olarak dillendirenler, AKP’nin suçlarına ortak olmaktadır.

Gericiliği özgürlük olarak sunanlar, kadınların kurtuluşuna değil, karanlığa daha fazla hapsolmasına yol açar.

Gericilikle helalleşenler, kadınların özgürlüğünü değil, daha fazla ezilmesini, ikinci sınıf insan olarak görülmesini ve aşağılanmasını güvence altına alır.

Gerici yaşam biçimlerini kadınlara özgürlük olarak sunanlar, tarikat ve cemaatlerle, onların siyasi temsilcileriyle yarışırcasına kadınlara “örtünün” demektedir.

Kadınlara layık gördükleri bu gerici hamlelere karşı meydan okuyoruz!

Kadınların da toplumun da özgürlüğünün güvencesi “başörtüsü” değil, laikliktir!

Bizleri teslim almaya çalışan bu karanlık ancak laiklik mücadelesiyle ortadan kaldırılacaktır. Bunu ortadan kaldıracak olan ise hiç tereddütsüz laiklikten vazgeçmeyenlerdir.

Bütün kadınları bu oyunu bozmaya, ayağa kalkmaya, laiklik için mücadeleye çağırıyoruz. Laiklikten vazgeçmiyoruz!

İlerici Kadınlar Derneği

04.10.2022