Tarikat ve Cemaat Yurtları Kapatılmalıdır!

10 Ocak 2022’de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın, çektiği video sonrasında yaşamına son vermesi bir kez daha gençliğin gelecek kaygısını gözler önüne serdi. Ülkemizde sermaye eliyle beslenen gericilik ve piyasa koşullarının dayattığı geleceksizlik gençliğin umutlarını ve yaşamlarını söndürmektedir.

Öte yandan kamu hizmetlerinin ticarileştiği ve devletin sosyal yükümlülüklerini yerine getirmediği , gençlerimizin tarikat ve cemaat yurtlarında barınmak zorunda bırakıldıkları bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu yurtlarda yaşanan cinayet, istismar ve şiddet vakaları yeni değildir.

Daha geçtiğimiz ay Antalya’da yine bir tarikat yurdunda üniversite öğrencisinin kafasının kesilerek öldürüldüğünü, Muş’ta 12 yaşında bir çocuğun Kur’an Kursunda tuvalet kapısına asılı halde bulunduğunu, 2016’da Aladağ’da cemaat yurdunda çıkan yangında 10 kız öğrencinin can verdiğini unutmuyoruz.

Cumhuriyetin bütün kazanımlarını ortadan kaldıran AKP iktidarı tarafından, kamu hizmeti olması gereken en temel haklarımız birer ticari faaliyete dönüştürülmüş, tarikat ve cemaatlere tüm alanlar açılmış, kamusal gelirler sermayeye ve gerici kurumlara aktarılmıştır.

Laikliğin adım adım tasfiye edildiği ülkemizde, çocuklarını, gençlerini okutmak isteyen aileler cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum edilmiş, toplum dinci gerici ideolojilerin tahakkümüne terk edilmiştir.
Bugün milyonlarca öğrenci için en temel hak olan ve kamu hizmeti olarak sağlanması gereken barınma hakkı gasp edilerek öğrenciler ve aileler çaresiz bırakılmaktadır.
İlerici Kadınlar Derneği olarak yola çıkarken ortaya koyduğumuz, sermayeye,emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha inatla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın, gençlerimizin yanında, her türlü gericiliğin karşısındayız.
Çocuklarımızın, tarikat ve cemaatlerin insafına terk edilmesini kabul etmiyoruz. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı, barınma ihtiyacı kamu hizmeti olarak devlet tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
Gençlerimizin hayatlarını karartan, devletin bütün kademelerine yerleşmiş, kendi paralel hukukunu toplum üzerinde bir baskı unsuru haline getirmiş, birer holding haline dönüşmüş ve iktidar ortağı haline gelmiş tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine son verilmelidir.
İnsanca bir yaşam hakkımızdan ve laiklikten vazgeçmiyoruz!

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
11.01.2022