Siyasi iktidarın gerici hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden Yusuf Tekin 17 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda “Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz.” sözleriyle Anayasa’yı da 1925 yılından beri yürürlükte olan “677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Yasaklanmasına İlişkin Kanun”u da ihlal etmekten çekinmemiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1980’lerle birlikte liberal saldırının sivil toplumculuk kuşatması bugün memleketimizin nasıl bir karanlık içine itildiğini ortaya koymaktadır. STK’cılık, toplumun örgütsüzleştirilmesinde ve kamunun tasfiyesinde oynadığı rol kadar, gericiliğin örgütlenmesinin de kılıfı olurken, tarikat ve cemaatlerin mali, siyasi ve toplumsal güç kazanmalarının önünü açmıştır.

STK adı altında faaliyetlerinin önü açılan bu gerici odaklar, bir yandan sermaye egemenliğinin güçlenmesini sağlarken bir yandan da ülkemizin başına gelmiş en büyük felaket olarak karanlığın, sömürünün, çocuk istismarının, kadın düşmanlığının, şiddetin de merkezleridir. El-etek öpen, dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu zihniyetle mücadele edilmelidir. 100 yıl önce Cumhuriyet’le birlikte kapatılan Orta Çağ artığı bu yapılar, Anayasa’ya ve laikliğe aykırıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden Yusuf Tekin açıkça suç işlemektedir!

Milli Eğitim Bakanlığına getirildiği günden beri karma eğitimi hedef alan Tekin, müfredat değişikliğini de dilinden düşürmemektedir. Bugüne kadar yürütülen bilim dışı ve laiklik karşıtı uygulamalar yetmezmiş gibi her başlıkta sabır telkin eden ders içeriklerinin tamamen dini öğelerle ve “hadis”lerle donatılması, “adabımuaşeret” gibi başlıklarla eklenen derslerin içeriği çocuklarımızın maruz kalacağı tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

“Sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim.” diyerek tarikat ve cemaatlerle işbirliğine devam edeceğini ilan eden Yusuf Tekin’in hangi karanlık güçlere insan yetiştirmeyi hedeflediği açıktır. Kendisi ülkemizin çocukları ve gençleri için tehlikelidir! Türkiye Yüzyılı söylemiyle ülkemizi yüzlerce yıl geriye götürmek isteyen Cumhuriyet düşmanı bu zihniyet çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaktadır.

Bu ülkenin ilerici birikimi çocukların ve gençlerin çağdışı zihniyete teslim edilmesine, intihar-ölüm-istismar-şiddet ile gündeme gelen bu karanlık yapılara esir olmasına izin vermeyecek dirence sahiptir.
Tarikat ve cemaatler dağıtılmalı, uzantısı dernek ve vakıflar kapatılmalı, bu çağdışı odaklarla yapılan bütün protokoller iptal edilmelidir!

Yusuf Tekin sesini kesmeli ve işgal ettiği makamı derhal terk etmelidir!

İlerici Kadınlar Derneği, yobazların bir gün daha konuşmaması, çocuklarımızın hayatlarının karartılmaması; hak ettikleri laik, bilimsel ve parasız eğitimi alabilmeleri için tüm kadınları laiklik için örgütlenmeye ve ayağa kalkmaya çağırır.

İlerici Kadınlar Derneği
19.12.2023